Kom på flygdagen! Söndag 12:e juni kl 10:00. Välkommen!

Hej Alla Medlemmar!

Medlemsavgift för 2022:  Senior 550:-  Junior 275:-
Bankgiro för insättning av medlemsavgift är 650-9285.

Se mer på: Medlemsskap


Mölndals Modellflyg


bedriver modellflyg på Vingtippen, vårt modellflygfält i Kikås, samt inomhus i sporthallar i Mölndal under vintertid. Målet är att alla medlemmar ska kunna samlas kring flygintresset i en kamratlig anda. På fältet flygs flera sorters modeller utom sådant som bullrar eller är tungt och har hög hastighet, tex turbinplan, då utrymmet är begränsat. Inomhus är det förstås små lätta modeller som gäller.

Medlemmarna har tillgång till fältet och kan flyga efter eget önskemål, givetvis under förutsättning att fältreglerna följs, även om vi försöker prioritera vissa veckodagar för att samla fler samtidigt. Klubben brukar också anordna några klubb- och arbetsdagar per år, då fältet underhålls och fler får möjlighet att träffas.

Klubben deltar i utställningar och uppvisningar då möjlighet erbjuds för att kunna presentera verksamheten och möta nya flygintresserade.

För att flyga hos oss krävs att fältreglerna följs och att man är medlem, eller att man provflyger i sällskap av medlem som får flyga. Vingtippen är klubbens fält uppe i Kikås i närheten av avfallsanläggningen. Infarten är från Horsikagatan och det finns en mindre parkering på vårt område. Infarten till området är låst oavsett verksamhet pågår eller ej och besökare behöver därför kontakta någon ur klubben för att följa med till fältet. Länk till Vingtippen på google maps.

Aktuellt


2022 Flygdag  söndag 12 juni kl. 10.00.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 04 09 Årets första arbetsdag.
2021 07 03 Flygdag: Mycket lyckad med ca 25 flygare.

2021 08 28 Flygdag: Väldigt blåsig. 20 personer på plats men ett fåtal vågade sig upp i luften!

2021 10 07 Extra årsmöte
2022 03 29 Årsmöte, Kvarnbyskolans matsal


Ett par bilder när Emil visar sina flygplan på sommarkursen