Nu finns 12V tillgängligt för laddning på flygfältet!

Kör du inte bil till flygfältet, eller är du orolig över att ladda ur bilbatteriet för mycket så att du inte får igång bilen efter flygandet?
Nu finns 12V tillgängligt mellan containrarna! Detta drivs av ett 100Ah batteri och en solpanel på 120W.

För att slå på strömmen vrider man på strömbrytaren, den röda på höger sida.
Då tänds displayen som visar spänningen i batteriet och aktuell strömförbrukning.

Matningen är avsäkrad med 100A vid batteriet.
Glöm inte att stänga av strömmen igen när sista laddaren kopplas ifrån, så att inte strömmen är på till display och skenorna när det inte används!

Den övre stången är negativ (-) och den undre stången är positiv (+)

Inne i containern sitter laddningsregulatorn som sköter laddningen av blybatteriet, bredvid hänger också ett utdrag ur manualen som beskriver vad de olika lamporna på regulatorn innebär om man är intresserad samt en extra säkring.

Skulle säkringen behöva bytas så sitter den på den högra batteripolen, glöm inte att meddela någon i styrelsen så att en ny säkring köps in.