Flygregler/Fältregler/Säkerhetsregler


På Vingtippen gäller klubbens Fältregler. Medlemmar får komplett pdf utskickad per mail tex. i samband med årsmöteskallelse eller vid ändring av dem. Reglerna inklusive karta över fältets olika områden finns även uppsatta vid depån på fältet. Observera att våra fältregler är en komplettering till de gemensamma säkerhetsregler som finns att läsa hos respektive förbund: RCFF eller SMFF.


I korthet gäller att endast flygkunnig medlem får flyga vid fältet. Grinden vid infarten ska hållas låst efter passage oavsett om tex. fler väntas anlända till fältet.

Depåområdet är avsett för piloter och verksamhet kring hantering av modeller. Pilotrutan är avsedd för dem som har modell uppe i luften. Start, landning och ev nödlandning ska kommuniceras. Åskådare ska hålla sej inom anvisat område.


Modellflygning är en rolig och trevlig hobby och reglerna är framtagna för att det ska vara så säkert som möjligt för alla och inte störa eller skada någon på fältet, verksamheten i närheten av fältet eller boende kring området. Klubbens fältchef har rätt att vida nödvändiga åtgärder för att säkerställa detta.


Fältregler för Vingtippen


SMFF och RCFF säkerhetsregler