Mölndals modellflyg finns i Kikås, Mölndal. Klubben bildades 1977.
Vårt medlemsantal är ca 80st.
Efter att ha funnits sedan 1980 i Balltorp flyttade vi sommaren 2015
till vårt nuvarande flygfält i Kikås. På fältet flygs alla olika slags
modellflyg, flygplan och helikopter med såväl förbränningsmotor som
elmotor.
Vintertid anordnas eldrivet inomhusflyg i olika lokaler.
Vi har mycket litet tävlingsverksamhet i klubben utan det är mest
”söndagsflygning”
som gäller för de flesta utom någon klubbtävling i samband med våra
klubbflygdagar. Vår strävan är att ha en varierande flygverksamhet
utan alltför högt ställda ambitioner, än att det ska vara roligt. Vi
har däremot mycket stora ambitioner att ha en trivsam ”kamratklubb”
där alla hjälps åt att få till en en trivsam och kamratlig atmosfär.